Vỏ nhựa K4B08 Raspberry Pi 4 chứa màn hình 3.5″

Giá từ: 120.000 

  • Tương thích với Raspberry Pi 4
  • Có thể gắn và bảo vệ màn hình 3.5″
  • Chọn các tùy chọn dưới đây để đặt hàng
Clear
Vỏ nhựa K4B08 Raspberry Pi 4 chứa màn hình 3.5″
Vỏ nhựa K4B08 Raspberry Pi 4 chứa màn hình 3.5″