Đầu nối chuyển đổi HDMI 1080P cho màn hình Raspberry Pi

40.000 

Đầu nối chuyển đổi HDMI 1080P cho màn hình Raspberry Pi

40.000