Màn hình Raspberry Pi

Raspberry Pi CPUInfo Screen

230.000