Giảm 20%

Phụ kiện Raspberry Pi 4 khác

Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

80.000