530.000 

Phụ kiện Raspberry Pi

Quạt tản nhiệt Raspberry Pi

50.000