Bộ Raspberry Pi B+ Super KIT

1.905.000 

Khác với Raspberry Pi B+ Starter KIT, bộ sản phẩm Raspberry Pi B+ Super KIT là một bộ sản phẩm đầy đủ với nhiều phụ kiện và đồ chơi hơn.

Hết hàng