Giảm 4%
HOT
Giá chỉ từ: 3.435.000 
Giảm 4%
HOT
Giá chỉ từ: 3.245.000 
Giảm 6%

Combo Raspberry Pi 4

Combo Raspberry Pi 4 Starter Kit

Giá chỉ từ: 3.865.000 
Giảm 4%
2.275.000 
Giảm 2%

Combo Raspberry Pi 4

Combo Raspberry Pi 4 Official

Giá chỉ từ: 4.185.000 
Giảm 10%
Hết hàng

Combo Raspberry Pi 3

Combo Raspberry Pi 3 Retro Game

Giá chỉ từ: 1.990.000 
Giảm 4%
Hết hàng

Combo Raspberry Pi 4

Combo Raspberry Pi 4 Retro Game

Giá chỉ từ: 3.519.000