• Tôi không may bị hỏng bo mạch và đã được đổi mạch mới trong 5′. Chất lượng hỗ trợ sau bán hàng rất tốt.

    Bình luận