• Các bạn tư vấn trước và sau bán hàng rất tốt, đấy là điều mà khách hàng cần chứ không chỉ là giá rẻ.

    Bình luận