• Tôi rất hài lòng về chất lượng sản phẩm. Mua 2 năm nay rồi mà bo mạch và phụ kiện vẫn dùng rất tốt.

    Bình luận